Archief­wijzer

HOELANG MOET U UW ADMINISTRATIE BEWAREN?​

 • Persoonsgegevens na beëindiging sollicitatieprocedure zoals sollicitatiebrieven, formulieren,
  correspondentie omtrent de sollicitatie, getuigschriften, verklaring omtrent gedrag Max. 4 weken
 • Personeelsgegevens na het einde van de dienstbetrekking zoals arbeidsovereenkomst, cv, sollicitatiebrief, overzichten van vakantie- en Atv dagen, getuigschriften, overzichten van ziekteverzuim Max. 2 jaar
 • Loonbelastingverklaringen en kopie van het identiteitsbewijs na het einde van de dienstbetrekking > 5 jaar
 • Dividendnota’s > 5 jaar
 • Jaarrekeningen en accountantsverklaringen > 7 jaar
 • Winst- en verliesrekeningen > 7 jaar
 • De administratie na ontbinding van een rechtspersoon > 7 jaar
 • Grootboeken, debiteuren- en crediteurenadministratie, voorraadadministratie, in- en verkoopadministratie
  en loonadministratie > 7 jaar
 • Facturen in verband met de omzetbelasting > 7 jaar
 • Gegevens van bedrijfsmatig onroerend goed > 10 jaar
 • Ledenadministratie > 10 jaar
 • Subsidieadministratie > 10 jaar
 • Patiëntendossiers > 15 jaar

De Regionale Archiefopruimactie is een initiatief van:

Realisatie: grapefish.online